Haal het beste uit studenten met Performance Accounts

Een manier om continue de prestaties te evalueren en leerlingen te motiveren door positieve en directe feedback

Waarom BonusBank?

BonusBank is een middel om continue in gesprek te zijn over de prestaties van leerlingen (en docenten)

Herkent en stimuleert goed gedrag
Geeft directe feedback
Beloont prestaties en gedrag door het geven van Tokens
Laat docenten, mede-leerlingen en stagebegeleiders beoordelen

Performance Accounts kunnen worden ingezet voor

Ontwikkelen en monitoren soft skills
Anti stagediscriminatie
Terugdringen voortijdig schoolverlaten

Om goed te functioneren op werk en in maatschappij zijn andere vaardigheden belangrijk.

De EU onderstreept het belang van soft skills met de 2030 soft skill agenda.

Obv herkomst en/of geloof krijgen studenten minder makkelijk een stageplek.

Volgens een onderzoek wordt een kwart van de studenten met stagediscriminatie geconfronteerd

De overheid heeft als doelstelling 2024 max 20.000 voortijdig schoolverlaten.

Dat is 4.000 minder dan in ‘20/’21.

Beleid ziet op zowel voorkomen als terug begeleiden van voortijdig schoolverlaten naar school

De kracht van Performance Accounts

Uitgaan van wat goed gaat en niet van wat de leerling fout doet of niet kan. Performance Accounts kunnen worden ingezet voor:

01
Positieve feedback
02
Borging van het proces en de ontwikkeling
03
Motiveren en inspireren
04
Transparant, objectief, geeft vertrouwen
Ontwikkelen en monitoren Soft Skills
Succes

Voor succes op school, op de arbeidsmarkt en in de samenleving zijn soft skills nodig. Enkele van deze kerncompetenties kunnen op school worden ontwikkeld en versterkt

Ontwikkeling

Om leerlingen goed voor te bereiden op hun verdere school-en beroepsloopbaan moeten scholen aandacht besteden aan de ontwikkeling van deze soft skills bij de leerlingen

Kerncompetenties

Samenwerken
Deadlines halen
Communicatieve vaardigheden
Keuzes maken
Doorzettingsvermogen
Zelfdiscipline
Zelfsturing

Inzetten als Anti-Discriminatie middel bij stageplekken

Geanonimiseerde profielen. Daadwerkelijk objectief en betrouwbaar. Keuzes gemaakt op vaardigheden en niet op achtergrond

Matchen leerbehoeften met stageplek
Matchen profiel student met competenties belangrijk voor stageplek

Terugdringen voortijdig Schoolverlaten

Geeft directe feedback: doe je wat goed, dan krijg je direct een beloning

Stimuleert goed gedrag

Beoordeelt je niet alleen op je cijfers, maar ook op inzet, verantwoordelijkheid etc.

Transparant en objectief, je bent niet alleen afhankelijk van een leraar om je te beoordelen

Bonusbank gaat uit van wat een leerling goed doet en niet van wat er fout gaat. Dat motiveert

Ready to drive change? Ask for a demo!

Useful Resources
Contact us
Address :

Foixarda St, no number

Tarragona 43008, Spain

Copyright © 2022 BonusBank. All rights reserved.